De geschiedenis van uw huis

Het huis waarin u woont is er een met een rijke geschiedenis. Die is waarschijnlijk nog niet bekend, maar ligt wel in de archieven verborgen. Ik kan voor u op onderzoek uitgaan. Zo kan ik ontdekken:

Ik reconstrueer het verhaal van uw huis aan de hand van adresboeken, belastingkohiers, de burgerlijke stand, pandkaarten, bouwtekeningen en oude plattegronden die in het gemeentearchief liggen. Ik verwerk de gegevens tot een spannend verhaal en maak er een met archiefstukken, een bouwtekening, foto’s van het huis en zijn bewoners geïllustreerd boekje van.

Ik heb al meerdere huizen onderzocht en kan u het resultaat daarvan laten zien. Voor meer informatie kunt u mij bellen of mailen.

’t verhaal
Martine van Rooijen

06-51198316
tverhaal@zonnet.nl

Ook voor onderzoek naar familiegeschiedenissen en het optekenen van levensverhalen.